Poraďte se s anděly


Každý máme svého nebeského ochránce. Získáme jej pÅ™i narození a je s námi neustále až do konce života. AÄ si jeho přítomnost uvÄ›domujeme nebo ne, chrání naÅ¡i duÅ¡i a provází nás naším životem. Nemusíme se bát jej požádat o pomoc, když nám není dobÅ™e, nebo nás nÄ›co trápí. Svou láskyplnou péÄí nám za každé situace bude pomáhat. Využijme tento dar od Boha a spojme se s tÄ›mito nebeskými pomocníky.

Pomoc je vždy dostupná

Jak se tedy s nimi spojit a požádat je o pomoc? ŘeÅ¡ením jsou andÄ›lské karty výklad. Každá karta nese urÄité poselství. ProstÅ™ednictvím zkuÅ¡ené kartářky a nebeského vedení získáte odpovÄ›di na VaÅ¡e otázky a nenahraditelného rádce a pomocníka. VÅ¡e Vám je nyní k dispozici. StaÄí nás jen oslovit a využít této jedineÄné příležitosti.