Proč jsou schodiště tak často používaná?

Již od starověku se lidé snažili přijít na způsob, jak pohodlně překonat větší výškový rozdíl v krátké vzdálenosti. Jistě, bylo možné používat nejrůznější nakloněné rampy, a to se také dělalo. Avšak člověk dokáže bez problému jít pouze do určitého sklonu stoupání, a to platí zvláště pro osoby s pohybovým omezením. Bylo tedy třeba najít jiné řešení.

Tím byly ze začátku žebříky, a nikoliv bezdůvodně. Daly se poměrně snadno vyrobit, a materiál na ně, tedy dřevo, byl relativně dobře dostupný. Díky nim pak nebyl výškový rozdíl problém, a mohly se tak začít stavět i patrové domy.

schodiste3

Ovšem, jak každý z nás ví, ne každý zvládne snadno chůzi po žebříku. Problémem je také fakt, že se většina lidí musí držet alespoň jednou rukou, aby nespadla. To znamená, že se po něm poměrně obtížně vynáší věci nahoru, zvláště pokud jsou objemné. Bylo tedy třeba hledat jiné řešení.

Tím se ukázalo být schodiště KMK Design. Po něm může prakticky každý chodit relativně bez problému, a navíc se nemusí přidržovat rukama. Jedná se tedy o nejlepší způsob, jak se dostat do vyššího patra, byť je pravdou, že zabírají poněkud více místa než žebřík.

schodiste4

Zajímavé je, že se používají dodnes. Přitom by si člověk myslel, že v dnešní době mechanizace budou prakticky kompletně nahrazeny výtahy. I těch máme mnoho typů, a jsou poměrně spolehlivé. Proč se tedy používají i schodiště?

Důvod je jednoduchý – bezpečnost. Na rozdíl od výtahů nejsou schody závislé na elektřině, a nemohou se porouchat a uvěznit tak lidi uvnitř. Navíc po nich může chodit více lidí najednou, a to oběma směry. To je důležité například v případě požáru, kdy je nutné, aby lidé co nejrychleji danou budovu opustili. Pokud by museli čekat na výtah, mohli by se snadno stát, že uhoří.

Je tedy vidět, že schodiště mají i v dnešní době svou nezastupitelnou úlohu. A zřejmě tomu tak bude i nadále.